coraz

coraz
coraz {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'używany w połączeniu z przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym, oznacza stopniowe, stałe nasilanie się danej cechy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Robi się coraz ciemniej. Jesteś coraz ładniejsza. Z wiekiem człowiek staje się coraz słabszy. Osiągać coraz lepsze wyniki w nauce. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'używany przy czasownikach, zwykle niedokonanych, oznacza częste powtarzanie się czegoś; co chwila': {{/stl_7}}{{stl_10}}Coraz ktoś dzwonił. Coraz ktoś wchodził i wychodził. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • coraz to — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} używany przy czasownikach, zwykle niedokonanych, oznacza powtarzanie się czegoś w stosunkowo krótkich odstępach czasu; coraz (w zn. 2.), często : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na spacerze coraz to spotykał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • coraz — 1. «wyraz oznaczający stopniowe wzmaganie się, nasilenie czegoś, używany zwykle w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym» Robi się coraz cieplej, coraz chłodniej. Dzień był coraz krótszy, coraz dłuższy. Padał coraz większy… …   Słownik języka polskiego

  • brnąć — ndk Va, brnę, brniesz, brnij, brnął, brnęła, brnęli «iść zapadając się, posuwać się z trudem, najczęściej po terenie błotnistym, grząskim, piaszczystym; posuwając się z trudem wchodzić w coś coraz głębiej» Brnąć przez błoto, przez piach. Brnąć w… …   Słownik języka polskiego

  • piętrzyć — ndk VIb, piętrzyćrzę, piętrzyćrzysz, piętrz, piętrzyćrzył, piętrzyćrzony «układać w stos coraz wyższy, gromadzić coś wznosząc coraz wyżej, piętrami, warstwami, jedno nad drugim; dźwigać coraz wyżej» Wiatr piętrzył fale morskie. ∆ Budowla… …   Słownik języka polskiego

  • większy — większyksi 1. «stopień wyższy od duży, wielki» a) «taki, który przewyższa kogoś lub coś rozmiarami, bardziej rozległy, wyższy, dłuższy, szerszy, głębszy itp.» Większy pokój. Większe miasto. Gospodarstwo większe o dwa hektary. Był znacznie większy …   Słownik języka polskiego

  • szerzyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znajdować, zyskiwać coraz liczniejsze grono zwolenników; upowszechniać się, rozkrzewiać się, rozwijać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szerzy się ideologia politycznej poprawności.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • krąg — 1. Coś zatacza szerokie, coraz szersze, większe kręgi «coś, np. plotka, afera, wiadomość, dociera do coraz większej grupy ludzi»: Były kanclerz wyraźnie unikał kontaktów z prasą. Prawdopodobnym powodem była, zataczająca coraz szersze kręgi w… …   Słownik frazeologiczny

  • przeciekać — Coś przecieka komuś przez palce «ktoś coś marnuje, traci, trwoni, nie umie czegoś właściwie wykorzystać, należycie zużytkować»: Życie coraz szybciej przecieka nam przez palce. Mamy coraz mniej czasu i jednocześnie coraz więcej do zrobienia.… …   Słownik frazeologiczny

  • akcja — ż I, DCMs. akcjacji; lm D. akcjacji (akcjacyj) 1. «zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu» Planowa akcja. Akcja masowa, społeczna. Akcja propagandowa, wyborcza. Akcja żniwna. Akcja wzajemnej pomocy, ochrony zdrowia.… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”